ثبت نام
اگر شما جز پرسنل هستید , توسط سازمان خود ثبت نام می شوید لطفا از طریق دبیرخانه سازمان پیگیری فرمایید.
 
 


آمار خلاصه   شركت توزیع نیروی برق استان گیلان


بازه زمانی سرانه کل سرانه مدیران سرانه کارکنان نرخ مشارکت کل نرخ مشارکت مدیران نرخ مشارکت کارکنان درصد ارائه گروهی درصد ارائه تعداد فراخوان درصد ارائه پیشنهاد فراخوان تعداد مدیران تعداد کارکنان تعداد پیشنهاددهندگان تعداد پیشنهاد ارائه شده تعداد مصوب تعداد اجرا شده
سال جاری 1.520 2.700 1.56 24.61 1.200 0.25 7.700 0.070 3.00 4.110 40.00 1806 458.0 2820. 671 436
کل 15.52 5.770 1.38 4.550 0.880 0.05 12.43 6.910 29.00 9.020 - - 835.0 22289 4526 2430

نظام پیشنهادها محصول شرکت نرم افزاری دانش بنیان جادوی فکر ، تولید کننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است.
8.8.0 - 1402/07/20