امروز : پنج شنبه 3 فروردین 1402
ورود به سامانه

آمار خلاصه   شركت توزیع نیروی برق استان گیلان


بازه زمانی سرانه کل سرانه مدیران سرانه کارکنان نرخ مشارکت کل نرخ مشارکت مدیران نرخ مشارکت کارکنان درصد ارائه گروهی درصد ارائه تعداد فراخوان درصد ارائه پیشنهاد فراخوان تعداد مدیران تعداد کارکنان تعداد پیشنهاددهندگان تعداد پیشنهاد ارائه شده تعداد مصوب تعداد اجرا شده
سال جاری 0.000 0.010 0 0.330 0.010 0 28.57 0.000 0.00 0.000 136.0 1673 6.00 7.00 0 0
کل 13.56 3.420 1.22 4.400 0.510 0.05 13.07 7.280 26.00 9.730 - - 807.0 19476 3859 1983

نظام پیشنهادها محصول شرکت نرم افزاری دانش بنیان جادوی فکر ، تولید کننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است.
8.8.0 - 1401/12/15